Zakończono prace remontowe przy budynku Domu Kultury w Wojnarowej, w którym swoją siedzibę ma także OSP Wojnarowa. Roboty kosztowały ponad 67 tys. zł.

Decyzja o remoncie zapadła w związku z pogarszającym się stanem obiektu. W szczególności dotyczyło to dachu oraz rynień. Dach został najpierw oczyszczony, a następnie wymalowany. Z kolei rynny, które w dużym stopniu były skorodowane, zostały wymienione, podobnie jak ukucia kominów. Naprawiono ponadto uszkodzone elementy podbitki.

Prace można było przeprowadzić, dzięki dofinansowaniu, które gmina pozyskała z programu Małopolskie OSP 2023.