Nazwa zadania :

Remont drogi gminnej nr 291268K w km od 0+000 do km 1+445,00  w miejscowości Koniuszowa, Gmina Korzenna.  

 

Całkowita wartość inwestycji : 2 054 124,03 zł

 

Dofinansowanie : 1 233 432,00 zł

 

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do grudnia 2022r.