DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania : „Remont drogi gminnej numer 291310K w km od 0+055,00 do km 0+965,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Korzenna”

  

Całkowita wartość zadania:  756 402,17 zł

Wartość dofinansowania : 453 841,00 zł

  

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do grudnia 2023r.

 

Opis zadania: remont istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego.