DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania :

Remont drogi gminnej numer 291373K w km od 0+000,00 do km 0+950,00 w miejscowości Trzycierz, Gmina Korzenna.

 

Całkowita wartość inwestycji : 1 249 914,18zł

 

Dofinansowanie : 874 939,00 zł

 

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do grudnia 2023r.

 

Opis zadania: remont istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie drogi.