Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu zakończą się prace przy remoncie odcinka drogi Jasienna Rozdole Mieściska. Koszt prac to około 550 tys. zł, ale w większości zostaną one pokryte z pozyskanego przez gminę dofinansowania z budżetu państwa.

Aktualnie realizowane prace obejmują odcinek o długości  60 metrów, prowadzący od szkoły do cmentarza. Obok położenia nowej nawierzchni asfaltowej wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wybudowane zostaną także pobocza.

Zgodnie z umową z wykonawcą termin finalizacji prac ustalono na koniec roku, ale wygląda na to, że uda się zakończyć roboty z końcem tego tygodnia.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinasowania z funduszu na rzecz usuwania skutków powodzi, które pozwoli pokryć nawet 80 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

W trakcie finalizacji jest także kolejna umowa na kontynuację prac na pozostałym odcinku drogi, którego długość wynosi około 1200 m. W tym przypadku gmina również postarała się o wsparcie z funduszy zewnętrznych.