Trwają prace przy remoncie „Orlika” w Korzennej. W pierwszym etapie wykonywane jest ogrodzenie, które zminimalizuje zagrożenia związane z ewentualną powodzią

Od strony rzeki wznoszonejest wzmocnione ogrodzenie, które ma ochronić boisko przed zalaniem w razie, gdyby doszło do powodzi. Takie rozwiązanie wprowadzono w związku z dotychczasowymi doświadczeniami, wskazującymi na powodziowe zagrożenia w razie intensywnych opadów i jego skutki. W poprzednich latach obiekt dwukrotnie był niszczony przez żywioł. Ostatnio dewastacja była na tyle duża, że dalsze użytkowanie boisk było bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Po wzniesieniu ogrodzenia nastąpią prace przy wymianie nawierzchni. Kosztem 1,47 mln zł położone zostaną na obu boiskach nawierzchnie ze sztucznej trawy o różnych właściwościach. Remont obejmie też szatnie i otoczenie obiektu. Wymienione zostanie oświetlenie i ogrodzenie oraz część wyposażenia.