Z możliwości bezpłatnego oddania odpadów pochodzących z działalności rolniczej skorzystali mieszkańcy naszej gminy w minioną sobotę, 23 marca. Zebrano w sumie 16 ton odpadów.

Zbiórka odbywała się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miłkowej od godz. 8:00 do godz. 13:00. W ciągu pięciu godzin odpady w postaci foli rolniczych, siatki, sznurka do balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag przywiozły 64 osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane wyżej odpady nie są odpadami komunalnymi i nie można ich oddawać w ramach prowadzonej systematycznie na terenie gminy zbiórki odpadów komunalnych. Każdy rolnik powinien się ich pozbywać we własnym zakresie w ramach indywidualnych umów z firmami, zajmującymi się zagospodarowaniem tego typu odpadów i posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Gmina, chcąc pomóc rolnikom, pokryła koszty zbiórki, które wyniosły blisko 10 tys. zł. Przywiezione sznurki, folie i opakowania po nawozach zostały odtransportowane do firmy z Gorlic, która specjalizuje się w ich zagospodarowaniu.