Rozpoczęto prace przy remoncie drogi Niecew – Lipnica Wielka Brzezie – Jasionka Dziołowa. Na odcinku ponad 900 metrów położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Prace obejmą ponadto wzmocnienie odbudowy i zagęszczenie podłoża, a także wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Przewidywany finał prac powinien nastąpić w grudniu br.

Koszty robót przekraczają 750 tys. zł, ale większość z nich (prawie 454 tys. zł) pokryje dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.