Budowę kolejnych kilkudziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęto na terenie naszej gminy. Inwestycję realizuje firma wyłoniona wskutek przetargu ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac do końca września gotowe mają być 32  przydomowe oczyszczalnie usytuowane w różnych sołectwach naszej gminy. Koszt każdej z nich to około 20 tys. zł. Dzięki dofinasowaniu pozyskanemu przez PUK Korzenna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z funduszy unijnych mieszkańcy poniosą tylko część kosztów.

Z przydomowych oczyszczalni skorzystają mieszkańcy wyłonieni w naborze, którzy spełniali określone kryteria. Chętnych było znacznie więcej niż zakładały to możliwości projektu. Warunkiem koniecznym była m.in. lokalizacja gospodarstwa poza terenami osuwiskowymi i zalewowymi. Planowany termin realizacji inwestycji to koniec listopada br.

Wyłoniony w przetargu wykonawca miał już okazję realizować podobną inwestycję na terenie naszej gminy. Dwa lata temu wybudował 25 przydomowych oczyszczalni.

W sumie na terenie gminy w ramach projektów realizowanych przez PUK wybudowano 270 oczyszczalni ścieków. Z reguły zlokalizowane są one tam, gdzie z uwagi na warunki naturalne nie ma szans na budowę kanalizacji sieciowej. Budowane oczyszczalnie gwarantują efektywną pracę w przypadku jednorodzinnych gospodarstw domowych. Prawidłowa eksploatacja tego typu oczyszczalni wymaga ich oczyszczenia raz w roku.