W tym roku św. Mikołaj kojarzyć się będzie druhom z OSP Wojnarowa w sposób szczególny. W Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego odebrali nowy średni samochód ratowniczy -gaśniczy, który w 85 procentach dofinansowany został z funduszy Unii Europejskiej. – Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Województwa Małopolskiego za dostrzeżenie potrzeb naszej gminy – mówi Leszek Skowrona, wojt Gminy Korzenna a zarazem prezes Zarzadu gminnego OSP.

Samochód na podwoziu renault master ma napęd 4×2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, zbiornik wody o pojemności min. 200 l, a także linię szybkiego natarcia o długości 50 m, Wyposażony jest także w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy, kabinę czterodrzwiową – jednomodułową, kontenerową, w której jest miejsce dla minimum pięciu ratowników.

Na wyposażeniu samochodu są ponadto: dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompa elektryczna, pilarka łańcuchowa do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Pojazd służyć może m.in. do poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów.

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej programu nowe samochody otrzymało 47 jednostek. O tym, że w naszej gminie pojazd trafił do OSP Wojnarowa przesądziła decyzja Zarządu Gminnego OSP. 

Z informacji opublikowanej na oficjalnej stornie internetowej województwa małopolskiego wynika, że całkowity koszt projektu przekroczył 13 milionów złotych, z czego 85%, czyli ponad 11 milionów stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 10% (ponad milion złotych) pochodzi z budżetu państwa, a pozostała kwota – około 650 tysięcy złotych – to wkład własny partnerów projektu.