Największą atrakcją turystyczną Bukowca jest osobliwość przyrodnicza tzw. „Diable Skały” czyli zespół kilku większych skałek piaskowca ciężkowickiego, ciągnących się od „Skamieniałego Miasta” w Ciężkowicach na płd. –zach. przez Kąśną Dolną oraz Siekierczynę do Bukowca. Pierwszy szlak turystyczny wytyczono po tej właśnie trasie jeszcze w okresie międzywojennym. Od 1953 r. szczytową część pasma skałek (470 – 490 m n.p.m.) objęto rezerwatem przyrody nieożywionej liczącym ponad 16 ha. Stanowią je w większości formy ścianowo płytowe w postaci skalnych baszt, murów i grzybów. Wysokość form dochodzi do ok. 15 m. Większość skałek położonych jest po prawej, północnej stronie wierzchowiny, wyjątek stanowią „Kapa” i „Grzyb” będące jedynymi w tym rejonie grzybami skalnymi. Proponowana ścieżka przyrodnicza składa się z 9 stanowisk. Punktem centralnym każdego z nich jest skała, przy której zaprezentowano przedstawicieli świata zwierzęcego i roślinnego. Zwiedzanie rozpoczyna się od stanowiska nr 1 przy skale „Diabeł” tuż nad drogą Bukowiec – Jamna, następnie ułożone są w kierunku północno – zachodnim, aż do stanowiska nr 7 – „Diabla Dziura”, gdzie należy skierować się na południowy wschód. Trasa kończy się przy stanowisku nr 9 „Kapa”, skąd łatwo trafić do punktu wyjścia.