Siedem ofert złożono w przetargu na projektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łyczanej. Żadna z nich nie mieści się jednak w kwocie przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy. Aktualnie trwa analiza ofert, po której zostaną podjęte dalsze decyzje.

To już drugi przetarg na budowę kanalizacji w Łyczanej ogłoszony w tym roku. Pierwszy unieważniono, ponieważ propozycje zlodzone przez oferentów wyraźnie przekraczały możliwości finansowe gminy. W związku z tym planowaną inwestycję podzielono na dwa etapy i ogłoszona drugi przetarg, obejmujący realizację I etapu inwestycji. W jego ramach należy m.in. opracować projekt budowlany oraz wybudować sieć o długości ponad 4,2 km wraz z przepompowaniami.

Spośród siedmiu propozycji złożonych w przetarg najtańsza opiewa na 3,47 mln zł, podczas gdy gmina zaplanowała na ten cel kwotę 3,06 mln zł. Pozostałe oferty są droższe i oscylują w granicach od  ponad 4,1 mln zł do blisko 4,8 mln zł, a jedna z firma zaproponowała nawet ponad 17,1 mln zł.

Decyzja w sprawie przetargu zapadnie po analizie ofert.