Logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawozdanie końcowe: zobacz

„Siła w tradycji”

 

Projekt „Siła w tradycji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy dotyczącej regionu wśród 75 dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Gminy Korzenna /35 dziewczynek i 40 chłopców/ poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z edukacji regionalnej do końca czerwca 2011r.

Celami szczegółowymi są:

Przyswojenie podstawowej wiedzy o regionie w zakresie historii, przyrody i etnografii przez 75 BO,

Poznanie legend i opowieści ludowych z uwzględnieniem słownictwa gwarowego przez 15 BO,

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnego zdobnictwa ludowego na szkle przez 15 BO,

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rękodzieła ludowego – bibułkarstwo przez 15 BO,

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnego wzornictwa hafciarskiego przez 15 BO,

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych potraw regionalnych przez 15 BO

Wsparciem projektu objętych zostanie 75 dzieci /35 dziewczyn i 40 chłopców/- uczniów klas 4-6 z Gminy Korzenna w wieku 10-12 lat. Rekrutacja prowadzona będzie od 4-26 października w Biurze Rekrutacyjnym znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej przez Kierownika projektu.
W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące rodzaje wsparcia:

zajęcia z wiedzy o regionie /zajęcia warsztatowe wyjazdowe, wycieczki do Muzeum w Ciężkowicach, Jastrzębi, Nowym Sączu i Krakowie/

zajęcia z legend i opowieści dot. regionu z uwzględnieniem słownictwa gwarowego

warsztaty bibułkarskie

zajęcia z tradycyjnego zdobnictwa ludowego na szkle

zajęcia z hafciarstwa z wykorzystaniem tradycyjnego wzornictwa ludowego regionu

warsztaty z zakresu tradycyjnych potraw regionalnych

konkurs tradycyjnych ozdób choinkowych oraz palm wielkanocnych.