Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:     018 4406622
nr fax:              018 4417039
e-mail:            gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Własnoręcznie napisane podanie o wydanie decyzji w sprawie skrócenia terminu oczekiwania na ślub, nalezy przedłożyć w pokoju nr 4 – USC.
 

Wymagane dokumenty

Podanie

Dowód osobisty do wglądu

Dokument uzasadniający konieczność skrócenia terminu
 

Opłata skarbowa

Podanie – wolne od opłaty skarbowej.

Za każdy załącznik – wolne od opłaty skarbowej

Decyzja – 39 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na kwit w kasie Urzędu Gminy.
 

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie do przedłożeniu kompletu dokumentów
 

Tryb odwołania
Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Małopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika USC
 

Podstawa prawna
Art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późn. zm./