„Sport – lekarstwem na wszystko!”

I ETAP PROJEKTU

12 młodych wolontariuszy  – organizatorów zajęć sportowych ukończyło warsztaty szkoleniowe z zakresu umiejętności liderskich i kompetencji organizacyjnych. Warsztaty miały charakter 4 cykli tematycznych. Główny cel realizacji szkolenia to aktywizacja społeczna mieszkańców gminy w zakresie sportu. Przygotowani młodzi animatorzy sami zaplanują, zorganizują oraz będą uczestniczyć w otartych zajęciach sportowych i rekreacyjnych, łącząc aktywność w gronie rodzinnym z aktywnością społeczną na rzecz dobra wspólnego. Wolontariusze włączą się aktywnie w promocję, wybiorą miejsce treningów, nawiążą kontakt z instruktorami i będą mieli wpływ na szczegółową tematykę zajęć. Nad całą organizacją czuwał będzie coach ( osoba posiadająca doświadczenie w organizacji zajęć sportowych). Dla uczestników szkolenia zapewniono;  materiały szkoleniowe, catering, oraz w ramach nagrody zachęcającej do dalszego działania zakupiony został sportowy pakiet motywacyjny.

Przeszkoleni MŁODZI WOLONTARIUSZE SPORTU zorganizują następujące zajęcia sportowe:

PIŁKA NOŻNA

BOULDERING

KARATE

JOGA AERIAL

NAUKA PŁYWANIA

Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco przed rozpoczęciem każdych zajęć. Liczba uczestników przewidziana na poszczególne zajęcia sportowe została skonsultowana z trenerami i dobrana adekwatnie do rodzaju treningów. Szczegółową organizacją, podziałem na ewentualne grupy, częstotliwością spotkań i harmonogramem zajmą się przeszkoleni MŁODZI WOLONTARIUSZE.

 

Do zobaczenia na zajęciach !