Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:              018 440 66 22                 
nr fax:                        018 441 70 39
e-mail:                      gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek o wydanie aktu zgonu można otrzymać w pokoju nr 4. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty

Karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon

Dowód osobisty zmarłego

Książeczka wojskowa zmarłego w przypadku podlegania powszechnemu obowiązkowi obrony
 

Informacja

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

Małżonek lub dzieci zmarłego

Najbliżsi krewni lub powinowaci

Osoby, które zamieszkiwały w lokalu w którym nastąpił zgon

Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały

Administrator domu

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty zgonu.
 

Opłata skarbowa
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu są wolne od opłaty skarbowej.
Każdy kolejny odpis podlega następującej opłacie skarbowej.
< >Odpis skrócony aktu zgonu       –  22 zł  za każdy egzemplarz.Odpis zupełny aktu zgonu         –  33 zł za każdy egzemplarzPodanie o wydanie odpisu z aktu zgonu – wolne od opłaty skarbowej.Termin załatwienia sprawy
Akt zgonu sporządza się niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów.
 

Podstawa prawna
Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./