http://www.mamteztate.pl/wp-content/uploads/2013/11/stop-przemocy.jpg

 

INFORMACJA NA TEMAT  PUNKTU INFORMACJI I WSPARCIA  DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej uprzejmie informuje, że w każdą środę w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej, pok. 18 w budynku Urzędu Gminy jak również pod numerem telefonu 18 440 66 28 w godz. 15.15 do 16.15 pełnią dyżury pracownicy socjalni.   Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w :

– Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu  ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz, Dział Interwencyjny, tel. 18 449 04 90 email: interwencja@soik.pl,

– Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Ludwika Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz,  tel. 18 440 71 31,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu ul.Kilińskiego 72, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 447 79 25.