Stowarzyszenie „Na śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naborów

Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż w związku z planowanymi w II połowie 2023 roku naborami wniosków zorganizowane zostały spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Spotkania odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych, tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 14 68 44 549 lub mailowym biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Przewidziany czas jednego spotkania to ok. 30 min. Więcej informacji o spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych w 2023 roku:

   

Lp.

Tematyka

Data

Godzina

Miejsce

Gmina

1.

Nabory wniosków w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

17 października 2023 r.

 

10.00 – 15.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Iwkowa