OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Korzenna, Korzenna 325

14 lutego (wtorek) w godz. 12:00 – 15:00

 

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych.

 

Terminy konsultacji w poszczególnych gminach tworzących SOF, dokument diagnozy oraz formularz zgłaszania uwag dostępne pod adresem:

www.stowarzyszeniesof.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.