Do końca roku w Korzennej zostanie uruchomiona wirtualna strzelnica. Jej całkowity koszt to blisko 270 tys. zł, ale niemal 200 tys. zł pokryje dofinansowanie pozyskane przez gminę z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Multimedialna wideo-strzelnica dedykowana jest użytkownikom cywilnym. Zestaw składa się z modułu projekcji (komputer, projektor, kamera, głośnik, punkt dostępowy wi-fi i bluetooth, tablet, klawiatura, drukarka), bezprzewodowych laserowych symulatorów broni (cztery karabinki i cztery pistolety imitujące odgłosy wstrzału i zjawisko odrzutu).

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji, wykrywaniu i identyfikacji celów. System umożliwia strzelanie w postawie stojącej, leżącej i klęcząc oraz z różnych odległości, a także w różnych warunkach oświetleniowych i przy ograniczonej widoczności. System pozwala także imitować dźwięki z otoczenia, analizować wyniki w czasie rzeczywistym i po zakończeniu ćwiczenia

Wirtualna strzelnica będzie użytkowana w sali gimnastycznej SP w Korzennej. Tam też będzie pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywany będzie jej wyposażenie.

Ze strzelnicy korzystać będą uczennice i uczniowie klas mundurowych ze szkół ponadpodstawowych, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności kraju, a także przedstawiciele służb mundurowych takich jak policja czy jednostki OSP. W ramach popularyzacji strzelectwa będzie ona również do dyspozycji mieszkańców gminy.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

DOTACJI CELOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ