Specjalistyczne urządzenie do uzupełniania uszkodzonych poboczy zakupiło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna. Dzięki temu prace remontowe prowadzone są znacznie szybciej.

Maszyna kosztowała 90 tys. zł netto, ale jej efektywność jest tego warta. Dotychczas po sezonie zimowym ubytki w poboczach uzupełniano ręcznie. Prace trwały w związku z tym stosunkowo długo i wymagały angażowanie dużej liczby osób.

Teraz roboty prowadzone są nieporównanie szybciej, a remontami można objąć znacznie więcej drób. Obsypywarka (bo tak nazywa się urządzenie) będzie wykorzystywana także do naprawy poboczy uszkodzonych wskutek nawalnych deszczy.