Obniżenie kosztów zagospodarowania tzw. elektrośmieci – taki jest efekt starań Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Korzenna. Spółka zamiast płacić za przyjęcie od niej odpadów będzie za elektrośmieci otrzymywać zapłatę.

Odpady trafiające do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów są tam składowane jedynie czasowo. Docelowo wywożone są na składowisko lub oddawane do recyklingu. Za składowanie odpadów pobierane są odpady w wysokości zależnej od tego, z jakimi frakcjami odpadów mamy do czynienia.

Wśród odpadów, które oddawane są na PSZOK znajdują się tzw. elektrośmieci czyli np. lodówki, pralki, zamrażarki, sprzęt RTV i AGD. Wywożenie ich na składowisko odpadów wymaga pokrycia kosztów transportu, jak i opłaty za ich odbiór. Po rozeznaniu oferty rynkowej w tej dziedzinie PUK Korzenna nawiązał współpracę z firmą, która nie tylko nie pobiera żadnych opłat za elektrośmieci, ale płaci za nie naszej spółce komunalnej. – Nie będziemy nawet ponosić kosztów transportu, ponieważ firma przyjeżdżać będzie do nas po odbiór elektrośmieci – mówi Stanisław Przychocki, prezes spółki.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy do PSZOK w Miłkowej trafiło 3,5 tony elektrośmieci. Za każdą tonę PUK Korzenna otrzyma od odbierającej je firmy 900 zł. O ile w ciągu roku ilość elektroodpadów trafiających do PSZOK w Miłkowej będzie podobna jak w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, to oszczędności z tego tytułu wyniosą około 20 tys. zł rocznie.