Efekty prowadzonej kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wojnarowej są już nie tylko widoczne, ale także odczuwalne – Jest bardzo duża, korzystna różnica w odczuwalnej temperaturze– mówi Aneta Krasińska, dyrektor SP w Wojnarowej.

Prace szybko zmierzają do końca. Jak dotąd wykonano instalację fotowoltaiczną, wstawiono już nowe okna, zamontowano instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i pozostało już tylko podłączenie nowego pieca. W dużej części gotowa była także nowa elewacja, a do do wykonania pozostała już tylko jedna ściana sali gimnastycznej. Pozostało jeszcze zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia, które ma być zgodne z wymaganiami sanepidu i dostarczać odpowiednią ilość światła.

Skutki termomodernizacyjnej inwestycji są już w szkole wyraźnie odczuwalne. Po zamontowaniu nowych okien nie ma już nieszczelności przy parapetach i w budynku jest znacznie cieplej.

Niedawne obfite opady śniegu oraz utrzymujące się niskie temperatury powietrza spowodowały spowolnienie prac, ale wygląda na to, że do końca roku roboty powinny zostać sfinalizowane.

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych Gminy Korzenna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.