Trasa główna:

-droga Podole Górowa Łęka 8,0 km

-droga Korzenna Janczowa Miłkowa 6,35 km

-droga Korzenna Jasienna Przydonica /do Krzyżówki/ 7,0 km

-droga Niecew Podole Górowa 5 km /Żebraczka/

-droga Niecew Podole Górowa /Lipnica Wielka przysiółek Żebraczka/  2,69 km

-droga Lipnica Wielka Bukowiec /do Kościoła/ 4,5 km

-droga Sienna Siedlce /do Skrzyżowania/ ok. 5,0 km

-droga Nowy Sącz -Wojnarowa – Wilczyska /od Łęki do Wojnarowej do mostu/ 15,0 km

-droga Paszyn – Mogilno – Krużlowa ok. 5,0 km

-droga Łęka Koniuszowa Mogilno 3,65 km

-droga Korzenna Krużlowa /Pogwizdów/ 2,0 km

-droga Wojnarowa Mosteczna – Pogwizdów 3,0 km

-droga Mogilno Poddziale Pogwizdów 2,75 km

-droga Mogilno – Posadowa – Szkoła 2,41km

-droga Korzenna – Rzycki 1,5 km

 

Trasa dodatkowa:

-droga Łęka Góry – Słowikowa Skwarnia 2,75 km

-droga Słowikowa Granice 0,76 km

-droga Jasienna – Mieściska – Lipnica Wielka 1,8 km

-droga Jasienna – Mieściska – Bukowiec 2,2 km (Średnik)

-droga Łyczana – Jasienna – Zagórze 4,25 km

-droga Miłkowa – Janczowa – Jasienna 2,5 km

-droga Miłkowa – Porąbka Jelna 1,0 km

-droga Bukowiec Dolny do Dyngosza ok. 2 km

-droga Bukowiec – Kąty  0,11 km

-droga Bukowiec – Falkowa /do lipy/ 1,2 km

-droga Siedlce – Trzycierz – Korzenna /Trzycierz Górny/ 7,0 km

-droga Lipnica Wielka – Pustki Zalesie  1,5 km

-droga Lipnica W. – Falkowa przez Las Państwowy 2,5 km

-droga Wojnarowa –Rzeki – Lipnica Wielka – Pustki  7,0 km

-droga Wojnarowa –Zabrzeż /do granicy/ 3,0 km

-droga Wojnarowa Zabrzeż koło Olszaneckiego (od powiatówki do Radzika) 1,5 km

-droga Siedlce – Zagórze Wielkie do Stawiarza / do października łącznie 2,75 km

-droga Łęka – Wykop – Mogilno 3,5 km

-droga Mogilno – Podlas – Cieniawa 1,5 km

-droga Posadowa Wilcze Doły Rosochatka 3 km

-droga Mogilno – Łubinka – Podlas 1,8 km

-droga Posadowa Poddziale k/Farona /Dworzyska/ 1,8 km

-droga Wojnarowa – Równie Krzyżówka do granicy z Chodorową 0,7 km

-droga Wojnarowa – Sikornik / do października łącznie 3,5 km

-droga Korzenna – Świegocin – Koniuszowa Zagóra 3,5 km

-droga Korzenna – Poręby – Rejkówka 0,79 km

-droga Korzenna – Łyczana koło Kawalca 0,4 km

-droga Korzenna -Teluszowa  1,2 km

-droga Korzenna – Agronomówka – Teluszowa /do płyt/ 1,5 km

– droga Korzenna nad Ośrodkiem Zdrowia koło Śpiewaków  0,84 km

-droga Łęka – Koniuszowa – Granica 1,7 km

-droga Łęka – W stronę Gór koło Jarząba (Folwark) 1,0 km

Trasa uzupełniająca:

-droga Koniuszowa – Lipie k. Fornagla  2,2 km

-droga Janczowa –  Ulesie 1,0 km

-droga Koniuszowa- Szkoła – Półrolki  0,7 km

-droga Koniusowa – Łęg – Piątkowa (k. „paluszkarni”)  0,35 km

-droga Siedlce – do Domalika 0,5 km

-droga Łęka – Podtrzycierz 1,8 km

-droga Miłkowa Lipie  0,6 km

-droga Miłkowa Krzywda 1,75 km

-droga Janczowa – Dwór  0, 723 km

-droga Koniuszowa k. Ruchały  1,55 km

-droga Jasienna pod Cmentarzem – Smolarzówki 1,205 km

-droga Jasienna – Jasienna Górna – Rozdole- Lipnica Wielka 0,78 km