Rozpoczęto prace przy budowie drogi Trzycierz Ulica. Zgodnie z planem ich finał powinien nastąpić w grudniu br..

Remont obejmuje odcinek o długości 950 m. W ramach prowadzonych prac wzmocniona zostanie podbudowa drogi, położona zostanie nawierzchnia betonowa i wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego. Roboty obejmą również odwodnienie drogi.

Koszt prac przekroczy 1,2 mln zł, ale dużą część wydatków sfinansuje wsparcie z zewnętrznego źródła. Gmina pozyskała bowiem dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości blisko 875 tys. zł.