Od chwili uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miłkowej mieszkańcy każdego dnia przywożą tam odpady, których nie można wrzucać do worków. W ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania PSZOK przyjął kilkadziesiąt ton odpadów, ale większość z nich wywieziono już na składowisko w Nowym Sączu.

PSZOK w Miłkowej otworzono 2 maja. Do dyspozycji mieszkańców jest on we wtorki w godz. 9.00 – 17:00 oraz od środy do soboty w godz. 7:00 – 15:00. Mieszkańcy korzystają z niego w te dni regularnie, pozbywając się odpadów, które do tej pory mogli oddawać jedynie w ramach organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Najczęściej przywożone są odpady wielkogabarytowe takie jak stare meble, zużyty sprzęt AGD oraz opony.

Zgodnie z zasadą funkcjonowania PSZOK-u odpady nie są tam składowane, ale jedynie przyjmowane na krótki czas. Docelowo trafiają na składowisko odpadów Nowym Sączu. W ciągu niespełna trzech tygodni od otwarcia wyruszyły tam już trzy transporty z odpadami wielkogabarytowymi o wadze około 10 ton każdy. Ponadto wysłano także transport opon, których waga wynosiła około 5 ton.