Umowę na dofinansowanie remontów trzech odcinków dróg gminnych podpisali dzisiaj w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu wójt Leszek Skowron i II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. W sumie budżet gminy zostanie zasilony kwotą przekraczającą 3,6 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę drogi gminnej w Łęka Wykop – Koniuszowa, Mogilno szkoła oraz Lipnica Wielka Podlesie. Na prace modernizacyjne prz dwóch pierwszych wyasygnowano kwotę dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł, co pozwoli sfinansować 80 procent kosztów inwestycji.

Z kolei dofinansowanie na remont drogi w Lipnicy Wielkiej przeznaczono ponad 912 tys. zł. W tym wypadu suma ta powinna pokryć 80 procent całkowitych wydatków związanych z tą inwestycją.

W ślad za podpisaniem umowy ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac, a potem będzie już można przystąpić do robót.

Wszystkie inwestycje powinny zostać ukończone do 30 listopada br.

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę uczestniczyli także wiceminister spraw zagranicznych poseł Arkadiusz Mularczyk i poseł Patryk Wicher.