Wójt Gminy Korzenna – mgr Leszek Skowron

Zastępca Wójta – mgr inż. Krzysztof Ogorzałek

Sekretarz Gminy – mgr inż. Beata Semla

Skarbnik Gminy – mgr Iwona Rola – Małecka