Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:                  018 4406622
nr fax:                           018 4417039
e-mail:                         gmina@korzenna.pl
 

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste rodziców do wglądu

Pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka

Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego – jeżeli urodziło się poza terenem Gminy Korzenna
 

Opłata skarbowa
Akt uznania dziecka wolny jest od opłaty skarbowej
 

Termin załatwienia
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów
 

Informacja
Do uznania dziecka zgłaszają się rodzice z dowodami osobistymi i odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka uznawanego. Matka dziecka musi wyrazić zgodę na jego uznanie.
 

Podstawa prawna
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./