„Vox Bukoviensis” (łac. Głos Bukowca) to kilkunastoosobowa amatorska grupa grającą na fletach głównie repertuar muzyki dawnej. Przed zespołem otwierają się nowe perspektywy i możliwości w związku z ciągłym poszerzaniem repertuaru i doskonaleniem talentu młodych ludzi. Zespół powstał w 2006 roku. Założycielem i opiekunem grupy w pierwszych latach funkcjonowania był ks. Zenon Tomasiak, a artystami – uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, pochodzący z miejscowości  Bukowiec.

Opiekę artystyczną nad grupą sprawuje mgr Andrzej Bogdał, a patronuje mu Centrum Kultury w Korzennej. Zespół ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy m.in. podczas „XV Sądeckiej Wiosny Artystycznej” w przeglądzie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w Nowym Sączu (12 maja 2008 roku) w kategorii zespołów instrumentalnych, Vox Bukoviensis otrzymał nagrodę Starosty Nowosądeckiego, Jana Golonki. Zespół ma w repertuarze m.in. takie utwory, jak: Hymn królewski, Cantio Polonica, Breve regnum, Miserere, Zakułam się tarnem, Belle qui tient, Pieśń nowo uczyniona na wesela… itp.

Instrumenty zespołu ufundowali m.in.: znany kompozytor Zbigniew Preisner, Rada Powiatu Nowosądeckiego. W 2009/2010 członkowie zespołu mogli też doskonalić swoje umiejętności i promować się w artystycznym środowisku regionu dzięki dotacji z Fundacji Banku Zachodniego WBK – Program Bank Dziecięcych Uśmiechów.

W sprawie rezerwacji terminów koncertów zespołu „Vox Bukoviensis” prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Kultury w Korzennej.