Około 100 dzieci z terenu całej gminy korzysta z zajęć wakacyjnych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskiej w Łyczanej. Oferta jest możliwa, dzięki pozyskanemu dofinasowaniu z Narodowego Instytutu Wolności z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zajęcia, które już się rozpoczęły, odbywają się na terenie całej gminy Korzenna. Dzięki współpracy z Centrum Kultury w Korzennej do dyspozycji są placówki kulturalne w różnych sołectwach takich jak np. Lipnica Wielka, Siedlce, Wojnarowa, Korzenna czy Jasienna. Po oddaniu do użytku Budynku Aktywności Społecznej z propozycji spędzenia czasu na ekologicznych zajęciach można korzystać także w Łyczanej.

Zgodnie z założeniami projektu ich celem jest edukacja ekologiczna poprzez zabawę. W praktyce zajęcia mają różną formę. Są warsztaty z ceramiki czy eko-moda, a ich wspólnym mianownikiem jest zwracanie uwagi na wykorzystanie surowców wtórnych, recykling i ogólne na potrzebę ochrony środowiska. Uczestnicy zajęć przekonują się np., że stary podkoszulek może mieć nowe życie, o ile tylko umiejętnie się go ozdobi.

Oferta jest skoordynowana z harmonogramem zajęć Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. – To uzupełnienie propozycji tych instytucji. Kalendarz zajęć ustalany jest w ten sposób, by nic nie nakładło się na siebie – podkreśla Magdalena Gut, koordynatorka projektu „Ekorodzina zdrowo się trzyma”. KGW w Łyczanej organizuje go drugi rok z rzędu, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i dobrej współpracy z gminnymi instytucjami kultury. Zajęcia odbywają się głównie w lipcu, ponieważ – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń – w tym okresie zapotrzebowanie jest największe.