Otwarte dla wszystkich mieszkańców naszej gminy konsultacje w sprawie diagnozy dotyczącej kierunków rozwoju Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano w najbliższy wtorek, 14 lutego tj. w Dzień św. Walentego. Każdy, komu leży na sercu rozwój gminy, będzie mógł podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi tego tematu.

Konsultacje poprowadzi przedstawiciel Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, które w 2021 roku utworzyło 17 gmin z naszego regionu. Głównym motywem powołania tej organizacji były możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym takich jak np. ochrona środowiska, turystyka, transport publiczny czy ochrona zdrowia. Na zlecenie stowarzyszenia, którego wiceprezesem jest wójt Leszek Skowron, przygotowano diagnozę Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego opublikowaną na stronie stowrzyszniesof.pl

Dodatkowym jej elementem będą sugestie, uwagi i propozycje mieszkańców gmin, wchodzących w skład stowarzyszenia. W każdej z nich osobno zaplanowano konsultacje, w trakcie których przedstawiciel organizacji będzie do dyspozycji osób zainteresowanych przedstawieniem swoich propozycji dotyczących gminy w kontekście rozwoju całego regionu.

W naszej gminie konsultacje odbędą się 14 lutego od godziny 12:00 do 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Korzenna. W tym czasie do dyspozycji mieszkańców będzie przedstawiciel zespołu roboczego stowarzyszenia. Zgłaszane w trakcie konsultacji pomysły i inicjatywy będą uzupełnieniem diagnozy. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w konsultacjach osobiście, będą mogły podzielić się swoimi przemyśleniami zdalnie, wysyłając propozycje i uwagi na adres mailowy stowarzyszeniesof@gmail.com. W razie potrzeby uzyskanie bardziej szczegółowych informacji można kontaktować się ze stowarzyszeniem telefonicznie pod numerem 792 460 418.