O udział w badaniu ankietowym dotyczącym ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2023 zwraca się Urząd Gminy Korzenna. Dane są niezbędne do ustalenia wskaźników recyklingu dla naszej gminy, ustalanych na mocy ministerialnego rozporządzenia.

Załączoną ankietę powinny wypełnić osoby, posiadające kompostowniki i regulujące z tego tytułu pomniejszoną opłatę za odbiór zagospodarowanie odpadów. Uzyskane informacje umożliwiają przygotowanie precyzyjnego sprawozdania, określającego poziom recyklingu na ternie gminy.

Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Korzenna –(dziennik podawczy), pocztą na adres: Urząd Gminy Korzenna, Korzenna 325 33-322 Korzenna lub mailem na adres: gmina@korzenna.pl ewentualnie do sołtysa danej miejscowości do dnia 22 marca 2024 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w pokoju nr 004 lub telefonicznie 18 440-66-35

Pliki do pobrania