Najprawdopodobniej firma z Gródka n/Dunajcem odbuduje dwie części drogi gminnej Łęka Wykop – Koniuszowa – Mogilno. Oferta złożona przez nią w przetargu na realizację tej inwestycji jako jedyna mieści się w kwocie zaplanowanej na ten cel w budżecie gminy. 

Pierwotnie każda z pięciu firm uczestniczących w przetargu przedstawiła propozycję cenową wyższą od kwoty przeznaczonej na wykonanie inwestycji przez zamawiającego. Wskutek negocjacji dwie spośród tych firm złożyły jeszcze oferty dodatkowe, z których jedna mieści się w kwocie zaplanowanej przez gminę. Firma z Gródka n/Dunajcem zaoferowała realizację prac za 3 mln 428 tys. zł, podczas gdy w budżecie przeznaczono na to 3 mln 433 tys. zł.

Droga planowana do odbudowy obejmuje dwa odcinki drogi Łęka Wykop – Mogilno szkoła o łącznej długości ponad 1,8 km. Pierwszy odcinek ma swój początek w Koniuszowej przy skrzyżowaniu z drogą „Korzenna Świegocin- Mogilno Kawiory – Koniuszowa” i prowadzi w kierunku Mogilna. Jego długość wynosi 971 metrów. Drugi odcinek prowadzi od skrzyżowania z drogą „Koniuszowa Szkoła – Półrolki do Mogilna” do połączenia z drogą powiatową Paszyn – Mogilno – Krużlowa.

Przeznaczone do odbudowy odcinki drogi zostały poważnie uszkodzone wskutek ulewnych opadów deszczu w 2021 roku. Naprawy wymaga nie tylko sama nawierzchnia,  ale także odwodnienie. Ponadto zaplanowano również poszerzenie jednego z odcinków jezdni, wykonaniu pobocza, hybrydowego oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja prac powinna nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Gmina uzyskała dofinansowania do inwestycji w wysokości 2,7 mln zł.