Profesor zwyczajny nauk medycznych, kierownik Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej, który swoją edukację rozpoczynał przed laty w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Jest autorem ponad 530 prac naukowych, wielokrotnie był nagradzany odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami zawodowymi.

Recenzował 37 prac doktorskich, 14 prac habilitacyjnych, 15 wniosków na tytuł naukowy profesora, 3 wnioski na doktorat honoris causa. Był promotorem 26 prac doktorskich oraz 5 doktoratów będących w końcowej fazie realizacji. Pod jego kierownictwem 24 lekarzy uzyskało I stopień, a 15 II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz 19 lekarzy specjalizację z nefrologii.

Podczas jednego ze spotkań z uczniami szkoły w Posadowej Mogilskiej opowiadał, że wpływ na jego karierę zawodową miała Maria Gniadecka, nauczycielka języka polskiego. – W wypracowaniu z języka polskiego na temat „Co chcę robić w życiu” napisałem, że chcę być lekarzem i pani Gniadecka gorąco mnie do tego namawiała – wspominał. Perswazja była na tyle silna, że przyszły kierowniki Katedry i Kliniki Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego porzucił pierwotną myśl o górnictwie i wybrał studia medyczne.