Uroczystą akademię z okazji Dnia Babcia i Dziadka przygotowano w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej.

W przygotowania zaangażowano wszystkich uczniów, przydzielając im konkretne role. Gdy zaproszone bacie i dziadkowie pojawili się w sali gimnastycznej, wnuczki zaprezentowały im efekty swojej pracy. Były recytacje okolicznościowych wierszy i popisy wokalne, a dzieci z oddziału przedszkolnego pokazały układy taneczne. Nie zabrakło też akcentów teatralnych. Dzieci z klas I-III pokazały jasełka.