Inwestycje zrealizowane w gminie Korzenna w mijającym roku, a także plany inwestycyjne na lata kolejne oraz problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg – to główne tematy poruszane w cyklicznym programie „Słowo za słowo” emitowanym 12 grudnia w radiu RDN, którego gościem był wójt Leszek Skowron.

Podczas rozmowy wójt gminy Korzenna odnosząc się do budowy jednostki wojskowej w Wojnarowej podkreślił, że rola samorządu w tej sprawie została już wypełniona. Zaznaczył ponadto, że sam proces inwestycji oraz harmonogram prac należy już do wojska, wskazując równocześnie, że od kilku miesięcy prowadzone są intensywne prace. Przy okazji poinformował o zamierzeniu wybudowania w Wojnarowej stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, który zastąpi obiekt użytkowany dotychczas przez klub Orzeł Wojnarowa, będący formalnie własnością wojska.

Wójt pytany był także o problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg i wyjaśniał zasady, na jakich się to odbywa, wskazując na obiektywne trudności, towarzyszące tego rodzaju pracom. Odnosząc się do harmonogramu realizacji inwestycji tegorocznych w kontekście, panujących ostatnio warunków atmosferycznych, wyraził nadzieję, że zakładane terminy m.in. remontów dróg zostaną dotrzymane.

Zapytany o inwestycje planowane na kolejną kadencję podkreślał w szczególności konieczność rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Poinformował, że w przygotowanym budżecie na rok przyszły na inwestycje przeznaczonych będzie około 30 mln zł.

Pełny zapis rozmowy znajduje się tutaj