Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wojnarowa o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 275/2 w obrębie Wojnarowa, gmina Korzenna” oraz przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Pliki do pobrania