Wszczęciepostępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 142 obręb Janczowa, gmina Korzenna”.

Pliki do pobrania