„Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zlokalizowanej na dz. ew. nr 770/4, 770/6, 770/7, 770/5, 253, 323 w miejscowości Lipnica Wielka”

 

Obwieszczenie dostępne w załączeniu.

Pliki do pobrania