Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych – realizowanej na dz. ewid. nr 206/2, 206/4, 206/5 w miejscowości Miłkowa.”

Pliki do pobrania