INFORMACJA

dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

 

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027. Rada Gminy Korzenna zobowiązana jest do wyboru na nową kadencję następujących ławników:

 

do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 2 ławników do Sądu Pracy,do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2 ławników.

 

Pełna treść informacji w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korzenna.

 

Pliki do pobrania