Wybory Samorządowe 2014

 

Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast – zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.pkw.gov.pl/Państwowa Komisja Wyborcza: http://pkw.gov.pl/Komunikaty, obwieszczenia, informacje dotyczące Wyborów Samorządowych na terenie Gminy Korzenna publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/ugkorzenna/Article/get/id,964535.html