Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 370/2 obręb Janczowa, gmina Korzenna”

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść obwieszczenia na BIP