Referat załatwiający sprawę: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu nr tel.: 18 4406623 nr fax.: 18 4417039 e-mail: gmina@korzenna.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i osobiście podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Korzenna.  Wymagane dokumenty:1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.Wyjątek stanowią osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą do wniosku załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku osoba ta jest zobowiązana załączyć do złożonego wniosku, orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.  Termin załatwienia sprawy: W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.  Podstawa prawna:  Informacja:Dowód Osobisty należy odebrać osobiście.Dowód Osobisty ważny jest 10 lat od dnia wydania.Dowód Osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 lat ważny jest przez okres 5 lat od daty wydania.