Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel. 0-18 440-66-34
nr fax.0-18 441-70-39
e-mail: gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny formularz wniosku można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju Nr 32.
 

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 

Podstawa prawna
Art.217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 rok (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 

Opłaty

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości od każdego egzemplarza -21,00 zł

pozostałe zaświadczenia 17,00 zł

Informacja
Zaświadczenia podlegające zwolnieniu  z opłaty skarbowej wynikają z przepisów określonych  w  Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U.Nr 62 poz.550).
 

Termin załatwienia
Załatwienie odręczne