W programie drugiej w tej kadencji sesji Rady Gminy Korzenna znalazły się m.in.: wybory członków komisji Rady oraz ustalenie wysokości diet  dla radnych.