Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe poparcie wyborców na terenie gminy Korzenna podczas wczorajszych (15 października) wyborów parlamentarnych. Mimo wyraźnie wyższej frekwencji zwycięski komitet uzyskał jednak nieco mniej głosów niż w wyborach w 2019 roku.

W sumie oddano 8195 głosów. Zdecydowana większość z nich tj. 5491 padło na PiS, co stanowi 68,21 %. W stosunku do wyborów sprzed czterech lat, w których oddano ogółem 6916 głosów oznacza to spadek poparcia. Wówczas PiS otrzymało 5568 głosów czyli 80,5 %.

Drugi wynik podczas tegorocznych wyborów uzyskał Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na kandydatów tego komitetu oddano łącznie 709 głosów tj. 8,81 %. W stosunku do wyborów z 2019 roku oznacza to wzrost poparcia. Przed czterema laty na ten komitet oddano 358 głosów czyli 5,18 % i wtedy dawało to trzecie miejsce w gminie.

Na trzecim miejscu uplasował się Komitet Wyborczy Trzecia Droga, który poparło 681 wyborców tj. 8,46 %.  Trudno porównywać ten wynik do rezultatu sprzed czterech lat, ponieważ taki komitet wtedy nie istniał. Jeden z koalicjantów, tworzących Trzecią Drogą tj. PSL, otrzymał w 2019 r. 460 głosów czyli 6,65 %.

Na czwartym miejscu znalazł się Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska z poparciem 451 wyborców tj. 5,6 %. W porównaniu do wyborów z roku 2019 komitet ten nieco zyskał, ponieważ wówczas oddano na jego kandydatki i kandydatów 343 głosy, co stanowiło 4,96 procent.

Dalsze miejsce zajęły: Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna (3,54 %), Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy (3,33 %0 oraz zamykający stawkę Komitet Wyborczy Nowa Lewica (2,05 %).

Najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów otrzymał Arkadiusz Mularczyk (2019), a kolejne miejsce zajęli: Barbara Bartuś (983) oraz Ryszard Terlecki (913). Szczegółowe wyniki na terenie gminy Korzenna w wyborach do Sejmu znajdują się tutaj

W wyborach do Senatu wyborczynie i wyborcy z naszej gminy najwięcej głosów oddali na Wiktora Durlaka z PiS (5313 tj. 66,35 %). Szczegółowe wyniki można sprawdzić tutaj

W głosowaniu referendalnym frekwencja wyniosła 67,75%, a ogromna większość głosujących na wszystkie pytania odpowiedziała „NIE”. Szczegółowe wyniki znajdują się tutaj