Referat załatwiający sprawę: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 004 w godzinach pracy urzędu Pani Anna Szczurek nr tel. 18 440 66 35 nr fax. 18 441 70 39 e-mail: lidiarzaska@ug.korzenna.pl  Wniosek: Wniosek o wydanie Wypisu i wtyrysu z MPZP można otrzymać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Korzenna.  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 70 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).