Wysoko w rankingu inwestycyjnym gmin za lata 2020-2022 opublikowanym przez Wspólnotę – pismo samorządu terytorialnego – znalazła się gmina Korzenna. Wśród 1513 gmin wiejskich zajęła 166 miejsce.

W dotychczasowej historii rankingu nasza gmina nigdy jeszcze nie była tak wysoko. Z wydatkami na głowę mieszkańca , wynoszącymi w okresie objętym rankingiem 1707,67 zł uplasowała się najwyżej spośród gmin wiejskich z terenu powiatu nowosądeckiego. W stosunku do poprzedniego rankingu wspólnoty dotyczącego okresu 2019-2021 gmina Korzenna awansowała o ponad 100 miejsc, ponieważ wówczas zajęła 268 miejsce.

W skali kraju w kategorii gmin wiejskich przoduje od lat gmina Kleszczów z wydatkami, wynoszącymi ponad 11, 3 tys. zł na głowę mieszkańca. Warto jednak pamiętać, że to najbogatsza gmina wiejska w Polsce, czerpiąca duże dochody m.in. w związku z lokalizacją na jej terenie spółek z Polskiej Grupy Energetycznej.

Metoda rankingu jest taka sama jak w poprzednich edycjach. W przypadku gmin wiejskich pod uwagę brano wydatki majątkowe poniesione w ciągu ostatnich trzech lat. Okres trzyletni ma uchronić ranking przed chwilowymi wahaniami wskaźnika, będącego podstawą rankingu, związanych z kumulacją wydatków w jednym roku i ich wyraźnym spadkiem w innym roku.

Autorami rankingu są Paweł Swianiewicz – profesorem ekonomii, kierownikiem Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julita Łukomska – adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W komentarzu do wyników podkreślają oni, że „(…) wzrost inwestycji wiązał się z bardzo hojnymi dotacjami z różnych funduszy rządowych (RFIL, Program Inwestycji Strategicznych)”. Równocześnie zaznaczają jednak, że „(…) odrębną sprawą (szeroko dyskutowaną przy innych okazjach) jest kwestia sposobu rozdziału tych środków, a także zagadnienie czy jest to najlepsze dla umacniania samorządności źródło finansowania inwestycji(…).”

Zobacz pełny ranking.